Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 2 (2014) Rabelais’de Hiciv ve Hicvin İfadesinde Dil ve Dil ötesi unsurların Kullanımı Öz   PDF
Fehime Nihal Kuyumcu
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013) Resimli Çocuk Kitaplarının Nitelik Sorunsalı ve Çocuğun Sanat Eğitimi Sürecindeki Yeri: “Delioğlu’nun Resimlediği Yapıtlar Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Cihan Şule Külük
 
Cilt 3, Sayı 2 (2014) Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Teknoloji Algılarının Çizdikleri Karikatürler Yoluyla İncelenmesi Öz   PDF
Kevser Herdem, Hacı Ali Aygün, Ayhan Çinici
 
Cilt 5, Sayı 2 (2016) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Öz   PDF
Gökhan Uyanık, Mehmet Koray Serin
 
Cilt 5, Sayı 2 (2016) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim Sözde-Bilim Ayrımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Öz   PDF
Hakan Şevki Ayvacı, Hasan Bağ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2016) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri Öz   PDF
Esra Özay Köse, Şeyda Gül
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Eğitimi Özyeterlik Algılarının İncelenmesi Öz   PDF
Talip Öztürk, Filiz Zayimoğlu Öztürk, Alper Şahin
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013) Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi: Rize İli Örneklemi Öz   PDF
Mehmet Küçük, Ebru Altun, Günay Paliç
 
Cilt 4, Sayı 1 (2015) Sınıfta Matematik Tarihinin Kullanımına Bir Örnek: Babil Sayma Sistemi Öz   PDF
Ahmet Şükrü Özdemir, Sevda Göktepe Yıldız
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012) Sosyal Bilgiler (4-5. Sınıf) Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Kullanılma-Kullanılmama Nedenleri ve Uygulamaların Yeterliliği Öz   PDF
Meltem Ataman, Yücel Kabapınar
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyalleri Kullanma Düzeyleri ve Kullanamama Sebepleri Öz   PDF
Asım Çoban, Turgut İleri
 
Cilt 5, Sayı 2 (2016) Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması Öz   PDF
Hatice Uysal, Berrin Akman
 
Cilt 5, Sayı 2 (2016) Sözlü Anlatım Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Öz   PDF
Ayfer Sayın
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015) Teknoloji ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Mühendislik ve Mühendislik Eğitimine Dönük Tutumları. Öz   PDF
Özgen Korkmaz, Meltem Kösterelioğlu, Mehmet Kara
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012) Teknoloji ve Proje Destekli Düşünme Yolculuğunun Öğrencilerin Başarı ve Akademik Benlik Tasarımlarına Etkisinin Evlerinde Kullandıkları Bilgisayarın Olması Durumu Açısından İncelenmesi Öz   PDF
Medine Baran, Abdulkadir Maskan
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013) TGA Stratejisinin Basınç Konusunun Öğretimine Olan Etkisinin İncelenmesi Öz   PDF
Abuzer Akgün, Fuat Tokur, Doğan Özkara
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015) Tübitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kapsamında Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Gerçekleştirilen “Bizim Deniz Akdeniz” Projesinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Esat Avcı, Özgül Su Özenir, Mine Kurt, Serkan Atik
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012) Türk Eğitim Sisteminde Toplumsal Katılımı Sağlamak İçin Bir Model Önerisi: Yerel Eğitim Şûrâları Öz   PDF
İbrahim Hakan Karataş
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012) Üniversite Öğrencilerinin Kavram Yanılgılarının Ontoloji Temelinde İncelenmesi Öz   PDF
Şenol Şen, Ayhan Yılmaz
 
Cilt 4, Sayı 1 (2015) Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beğenirlik Tercihlerinin Yargici Kararlari İle Ölçeklenmesi Öz   PDF
Hakan Koğar, Selahattin Gelbal
 
Cilt 3, Sayı 2 (2014) Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulmaya İlişkin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi Öz   PDF
Gonca Üstün, Şule Dedekoç, Tuğba Kavalalı, Feyza Öztürk, Yasemin Sapçı, Semih Can
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015) Üniversite Tercihlerinde Etkili Olabilecek Özellikleri Belirlemeye Yönelik Bir Ölçekleme Çalışması Öz   PDF
Duygu Gizem Ertoprak
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015) Üst-Bilişsel Öz-Düzenlemenin, Öz-Yeterlik ve Hedef Yönelimi ile Açıklanması: Afyon ili örneği Öz   PDF
Savaş Pamuk, Rıdvan Elmas
 
Cilt 5, Sayı 2 (2016) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Argonun Yeri Üzerine Bir Tartışma Öz   PDF
Yusuf Aydın
 
Cilt 3, Sayı 1 (2014) Zorbacı Davranışların Aile Sorunları Bağlamında Psiko-Sosyal Nedenselliğinin İncelenmesi Öz   PDF
Mücella Şimşek, Mehmet Palancı
 
Toplam 100 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 


ISSN: 2146-7811