Cilt 5, Sayı 2 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Editörden, İç Kapak ve İçindekiler PDF
Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Argonun Yeri Üzerine Bir Tartışma PDF
Yusuf Aydın
İlkokul Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Yeni Öğretim Programının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleriyle Değerlendirilmesi: Kırşehir İli Örneği** PDF
Meryem Altun
Lise Öğrencilerinin Matematik Hakkındaki İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Aygil Takır, Begüm Çubukçuoğlu Devran
Öğretmenlerin 2007 Fizik Programına ve Uygulamalarına Yönelik Görüşlerine Kişisel Özelliklerinin Etkisi PDF
Kürşat Koyuncu, Nevzat Kavcar
Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması PDF
Hatice Uysal, Berrin Akman
Sözlü Anlatım Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Ayfer Sayın
11-14 Yaş Çağındaki Çocukların Spor Yapma Alışkanlığının Duygu Kontrolü Üzerine Etkilerinin İncelenmesi PDF
Mehmet Çebi, Bade Yamak, Musa Öztürk
Ortaokul Öğrencilerinin Araştırma – Sorgulamaya Dönük Tutum Ölçeği PDF
Cansu Ebren Ozan, Özgen Korkmaz, Sevilay Karamustafaoğlu
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi PDF
Gökhan Uyanık, Mehmet Koray Serin
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim Sözde-Bilim Ayrımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi PDF
Hakan Şevki Ayvacı, Hasan Bağ
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Strateji, Yöntem Ve Tekniklerin Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında İncelenmesi PDF
Şeyma Bardak, Orhan Karamustafaoğlu
Fen Bilimleri Dersinde Laboratuvar Tekniğinin Doğru Kullanımı Üzerine Öğrenci Görüşleri PDF
Şahin İdin, Cemil Aydoğdu


ISSN: 2146-7811