Cilt 5, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Editörden, İç Kapak ve İçindekiler PDF
Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu
İlk ve Orta Okul Öğrencilerinin Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeylerinin Belirlenmesi PDF
Ezgi Güven Yıldırım, Ayşe Nesibe Köklükaya
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okuryazarlık Düzeyleri ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi PDF
Nurcan Tekin, Oktay Aslan, Dursun Yağız
Ortaokul Düzeyindeki Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Okuldaki Öğrenim Sürecine Dair Görüşleri PDF
Betül Okcu, Fatih Yazıcı, Mustafa Sözbilir
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri PDF
Esra Özay Köse, Şeyda Gül
Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Web Destekli Öğretim Materyalinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Işık ve Ses Ünitesi PDF
Tülay Şenel Çoruhlu, Sibel Er Nas, Esra Keleş
Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere Yönelik Öğretmen Yeterlilikleri Ölçeğinin Geliştirilmesi PDF
İsmail Keskin, Ali Korkut, Semi Can
Erken Çocukluk Dönemini Koruma Altında Geçirmiş Bireylerin Aile ve Devlet Metaforlarının Belirlenmesi PDF
Gülüzar Şule Tepetaş Cengiz, Fatma Elif Kılınç
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline İlişkin Görüşleri PDF
Abuzer Akgün, Ümit Duruk, Hatice Gülmez Güngörmez
Öğretmen ve Anne-Baba Tutumlarının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi PDF
Zuhal Begde, Arzu Özyürek
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Algılarının İncelenmesi PDF
Ayşegül Celep Havuz, Sevilay Karamustafaoğlu
Kimya Öğretmen Adaylarının Bilime ve Sözde Bilime İlişkin Görüşlerinin Geliştirilmesi PDF
Oya Ağlarcı, Filiz Kabapınar
Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sisteminin Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi PDF
Neşe Kutlu Abu, Ahmet Bacanak, Murat Gökdere


ISSN: 2146-7811