Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

421.212 271.301

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi/Amasya Education Journal, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Yayınlanmak isteği ile gönderilecek makalelerin, derginin elektronik sistemi üzerinden Editöre ulaştırılması gerekmektedir. Dergi, her kurumdan veya kurum dışından ve her ulustan bilim insanlarının çalışmalarına açıktır.

Derginin yayın dili: Türkçe. İngiliz dilinde uzun özete yer verilmektedir.

Derginin yayın sıklığı: Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa yayımlanır.

Makale göndermek isteyenler için MAKALE ŞABLONU

* Makalenizi bu şablonu kullanarak yazınız.

Makale ile gönderilmesi gereken TELİF HAKKI FORMU

* Telif Hakkı Formunu açmada sorun yaşayanlar için indirilmesi gereken eklenti:

Office Uyumluluk Paketi (Office 2003 kurulu bilgisayarlar için)

 

AÜEFD/AEJ 2016 aralık ayından beri yeni web adresinden http://dergipark.gov.tr/amauefd hizmet vermeye devam ediyor. 


Dergi ana sayfa görseli


ISSN: 2146-7811