Editörden, İç Kapak ve İçindekiler

Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu
2.236 471

Öz


Değerli okurlarımız,

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergimiz bu sayısı ile beşinci cildine başlamıştır. Memnuniyetle belirtmek istiyorum ki, mevcut dizinlendiğimiz indekslerin yanısıra İdealonline ve Sosyal Bilimler Atıf İndeksi (SOBIAD)’inde de dizinleniyoruz.

Sizlerin de takip ettiği gibi dergimiz bir çok dizin ve kütüphanede yayımladığı süreçten itibaren yer almaktadır. Bununla birlikte bu yıl ekim ayından itibaren doçentlik başvuru şartları arasında yer alan ULAKBİM tarafından taranan dergilerde yayın yapma şartına yönelik doçent adaylarına alternatif olabilmek için makale formatımızın bazı ayrıntılarında değişikliğe gidilmiş bu sayının yayınlanması ile birlikte ULAKBİM - Sosyal ve Beşeri Bilimler dizini veri tabanına gerekli başvuru yapılacaktır. Ayrıca, dergimizin SSCI veri tabanında yer alabilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.  

Bu sayımızda, on beş farklı eğitim kurumundan toplam otuz yazara ait on iki makaleye yer verilmiştir. Yayımlanan makalelerin öğrenme ve öğretme sürecinde öğretmenlere ve akademisyenlere yararlı olacağını düşünmekteyim. Bu sayının yayınlanma sürecinde desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür eder, eğitimin çeşitli alanlarında çalışan tüm araştırmacıların çalışmalarını değerlendirmek üzere dergimize göndermelerini bekliyorum.

Saygılarımla,

Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU

Baş-Editör

-----

Dear readers,

With this new issue, we have started the fifth volume of Amasya Education Journal successfully. I am glad to announce you that our journal is included into Idealonline and Social Science Citation Index (SOBIAD) indexes besides the previous ones.

As you closely follow, our journal has been placed in many index and libraries since it was first published. In addition, we have changed some details of the article format to become an alternative for the candidates of the associated professor related to the publication necessities for the journals included in the ULAKBIM started in this October and we will make the necessity application to the database of ULAKBİM – Social and Human Sciences index. Moreover, we are struggling to place our journal into Social Science Citation Index (SSCI) database.

This issue consists of twelve papers belonging to thirty authors from fifteen different educational institutions. I hope the articles published in this issue will be beneficial in the learning and teaching process for the teachers and the academicians. I thank everybody for their voluntary support during the publication process. I will expect new submissions from all researchers studying in different fields of education.

Sincerely yours,

Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Ph.D.

Editor-in-Chief


Tam metin:

PDF