Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri

Esra Özay Köse, Şeyda Gül
3.298 1.018

Öz


Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının, biyoloji bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerini tespit etmektir. Bu amaçla hazırlanan “Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Testi” Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü son sınıfta öğrenim gören 139 öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan testin ortalaması, standart sapması ve Cronbach alpha değerleri, SPSS 18.0 programında hesaplanmıştır. Bulgulara dayalı olarak elde edilen sonuçlarda, öğretmen adaylarının biyoloji derslerine ait bilgileri günlük olaylarla ilişkilendirebilme düzeylerinin yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Sonuçlara bağlı olarak öneriler sunulmuştur.


Tam metin:

PDF