Tübitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kapsamında Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Gerçekleştirilen “Bizim Deniz Akdeniz” Projesinin Değerlendirilmesi

Esat Avcı, Özgül Su Özenir, Mine Kurt, Serkan Atik
3.250 1.534

Öz


Bu araştırma TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında yürütülen “Bizim Deniz Akdeniz” projesinin sonuçlarını içermektedir. Proje kapsamında, deniz ve denizin hayatımıza yansımaları, denizlerin ve deniz canlılarının korunmasının gerekliliği üzerine etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Proje süresince öğrencilere Akdeniz ve diğer denizlerle ilgili bilimsel çalışmaların yanında müzik, resim, doğa, coğrafya, edebiyat ve bilim ile ilgili çalışmalar da yaptırılmıştır. Araştırmanın örneklemini projeye katılan 100 öğrenci oluşturmaktadır.  Öğrencilerin sınıf seviyeleri 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf şeklindedir. Projenin öğrenciler üzerinde oluşturduğu etkiyi ölçmek amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan etkinlik öncesi değerlendirme formu ve başarı testi kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin proje sonrası yazdıkları yazılar, yaptıkları resimler incelenmiştir. Projedeki etkileşimli uygulamalar ve bilginin görselleştirilmesinin öğrenciler üzerinde olumlu etki bıraktığı, araştırma ve öğrenme isteklerini arttırdığı gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Doğa Eğitimi; Akdeniz; Denizlerin Korunması

Tam metin:

PDF