Editörden

Dr. Orhan Karamustafaoğlu
2.078 764

Öz


Kıymetli okurlarımız,

 

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergimiz bu sayısı ile dördüncü cildine başlamıştır. Memnuniyetle belirtmek istiyorum ki, mevcut dizinlendiğimiz indekslerin yanısıra ILSE - IPN Bibliothekssuchmaschine, Bibliothek Hamburg, SciTitles, The Knowledge Network–Social Services Knowledge Scotland (SSKS), Acar İndex-Akademik Araştırmalar İndeks’ lerinde de dizinlenmeye başladık. Ayrıca,  dergimiz cilt 3 sayı 1’den itibaren DOI (Dijital Nesne Tanımlayıcı) numarası alınmış makaleler yayımlamanın gururunu yaşamaktadır.

Bu sayımızda, on farklı eğitim kurumundan toplam on beş yazara ait yedi makaleye yer verilmiştir. Yayımlanan makalelerin öğrenme ve öğretme sürecinde öğretmenlere ve akademisyenlere yararlı olacağını düşünmekteyim. Bu sayının yayınlanma sürecinde desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür eder, eğitimin çeşitli alanlarında çalışan tüm araştırmacıların çalışmalarını değerlendirmek üzere dergimize göndermelerini bekliyorum.

 

Saygılarımla,

Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU

Baş-Editör 

-----

Dear readers,

 

With this new issue, we have started the forth volume of Amasya Education Journal successfully. I am glad to announce you that our journal is included into ILSE - IPN Bibliothekssuchmaschine, Bibliothek Hamburg, SciTitles, The Knowledge Network–Social Services Knowledge Scotland (SSKS), Acar Index-Academic Researches Index, indexes besides the previous ones. Furthermore, our journal is proud of publishing articles with DOI number (Digital Object Identifier) from volume 3 number 1.

 

 

This issue consists of seven papers belonging to fifteen authors from ten different educational institutions. I hope the articles published in this issue will be beneficial in their learning and teaching process for the teachers and the academicians. I thank everybody for their voluntary support during the publication process. I will expect new submissions from all researchers studying in different fields of education.

 

Sincerely yours,

Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Ph.D.

Editor-in-Chief


Tam metin:

PDF