FATİH Projesine Mesleki ve Kişisel Anlamda Eğitici Formatör Öğretmenlerin Bakışı

Fatih Çağatay Baz
2.266 599

Öz


Teknolojinin dünyada hızlı ilerleyişi günümüzde eğitim alanında önemli yer bulmaktadır. Teknolojinin etkin kullanımıyla öğrenci başarısını artırma amacında olan Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) ülkemizde çağdaş teknolojiyi kullanarak eğitimi etkinleştirme çabası içerisinde gerçekleştirilmektedir. Hatırı sayılır miktarda kaynak harcanan projenin her aşamasında yer alan FATİH Projesi eğitici formatör öğretmenlerinin projeye bakışları ve konuya ilişkin değerlendirmeleri önemlidir. Bu araştırmada, teknoloji altyapısının oluşturulması ve kullanımını içeren FATİH projesine ilişkin, FATİH Projesi eğitici formatörlerinin projeye bakışları ve konuya ilişkin değerlendirmeleri amaçlanmıştır. Bu kapsamda, çalışmada FATİH Projesi’nde görev yapmanın mesleki ve kişisel anlamda eğitici formatör öğretmenler açısından değerlendirilmesi araştırılmıştır. Eğitici formatör öğretmenlerin projeye karşı sorumluluk anlayışına ve sosyal gelişimlerine yönelik görüşleri ile zaman ve ekonomik getiri gibi konularda proje eğiticilerinin görüşlerine araştırmada yer verilmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntem ve tekniklerine dayalı olarak yapılmıştır. Araştırma betimsel bir çalışmadır. Bu çalışma Adana’da görev yapan FATİH Projesi eğitici formatör öğretmenleri ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre eğitici formatör öğretmenler kişisel ve mesleki açıdan projenin kendilerine katkı sağladığını belirtmekte, fakat birtakım sorunlara da bu çalışmada dikkat çekmektedirler. Araştırma bulgularına göre proje eğiticileri sorumluluk duygusuyla çalıştıkları ve büyük bir çoğunluğunun da projeyi önemsedikleri görülmektedir. FATİH Projesi’nde başarıya ulaşmada tüm paydaşların birlikte hareket etmesi ve birbirleriyle iletişim halinde olmalarını sağlayacak düzenin kurulması önerilebilir.


Tam metin:

PDF