İnternet Temelli Öğrenimde Metaforlar ve Modeller

Havva Eylem Kaya
3.193 1.708

Öz


 

                                                            Özet

   İnternet temelli eğitim ve öğretime ilişkin çoğu site, sanal bir sınıfın metaforunu ve sanal bir dersin modelini sunan bir yöntembilimi kullanmaktadır. Bu makale, tartışmalar, alan çalışmaları, seminerler ve söylenti grupları gibi diğer öğretim tekniklerinin, daha etkileşimli ve ilginç bir öğrenme deneyimi oluşturmak için internette sanal bir sınıf ortamında verilebilen yöntemlerini araştırmaktadır. Gizil hedefler, kendi web sitelerini tasarlayanları, tartışmaları ve bir öğrenci geçit töreni düzenleyenlerle öğrenci katılımını içermektedir. Bu makale, web temelli ortamda gerçekleştirilen 4 yıllık öğretim süreci boyunca “öğrenilen dersleri” bir listeyle tamamlamaktadır.


Anahtar kelimeler


Yetişkin Öğrenimi, Uzaktan Eğitim ve Tele Öğrenme, Bilgisayar Aracılığıyla İletişim, Birlikte/İşbirlikçi Öğrenme, İnsan-Bilgisayar Arayüzü

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aristotle (s.a.) Poetics trans. S.H. Butcher. The internet classics archive. [On-line]. Available: http://classics.mit.edu//Aristotle/poetics.html Anderson, T., & Kanuka, H. (1997). On-line forums: new platforms for Professional development and group collaboration. Journal of Computer-Mediated Communication, [On-line], 3(3). Available: http://jcmc.huji.ac.il/vol3/issue3/anderson.html

Baym, N. (1995). The performance of humor in computermediated communication. Journal of Computer-Mediated Communication. [On-line], 1 (2). Available: http://jcmc.huji.ac.il/vol1/issue2/baym.html

Bonnycastle, D. (1997) If only I could dance this—semiotics and instructional design. [On-line], Available: http:// www.usask.ca/education/coursework/802papers/Bonnycas tle/Bonnycastle.HTM

Branscomb, A. W. (1996). Cyberspaces: familiar territory or lawless frontiers. Journal of Computer MediatedCommunication [On-line], 2(1). Available: http://jcmc.huji.ac.il/vol2/issue1/introl.html

Clarke, R. E. (1994). Media will never influence learning. Educational Technology Research and Development, 42(2), 21–30.

Cunningham, D. (1992). A brief history of semiotics. [On-line]. Available:http://www.coe.usouthal.edu/semed/brehist.html Garton, L., Haythornthwaite, C., & Wellman, B. (1997). Studying online social networks. Journal of Computer Mediated-Communication [On-line], 3(1). Available: http://jcmc.huji.ac.il/vol3/issue1/garton.html

Jih, H. J., & Reeves, T. C. (1992). Mental models: a research focus fir interactive learning systems. Educational Technology Research and Development, 40(3), 39–53.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1991). Learning together and alone. New Jersey: Prentice Hall

Jones, Q. (1997). Virtual-communities, virtual settlements & cyber-archaeology: A theoretical outline. Journal of Computer-Mediated Communication [On-line], 3(3). Available: http://jcmc.huji.ac.il/vol3/issue3/jones.html

Kies, D. (1998) Implementing online pedagogy. Availble at: http://www.cod.edu/dept/KiesDan/UWS/

Kozar, S. (1995). Enduring traditions, ethereal transmissions: recreating Chinese New Year celebrations on the Internet. Journal of ComputerMediated Communication [On-line], 1(2). Available at: http://jcmc.huji.ac.il/vol1/issue2/kozar.html

Kozma, R. B. (1994). Will media influence learning? reframing the debate. Educational Technology Research and Development, 42(2), 7–20.

Mabry, E. (1997). Framing flames: The structure of argumentative messages on the net. Journal of ComputerMediated Communication [On-line], 2(4). Available: http://jcmc.huji.ac.il/vol2/issue4/mabry.html

Marvin, L. E. (1995). Spoof, spam, lurk and lag: the aesthetics of text-based virtual realities. Journal of ComputerMediated Communication [On-line], 1(2). Available: http://jcmc.huji.ac.il/vol1/issue2/marvin.html

Pacagnella, L. (1997). Getting the seat of your pants dirty: strategies for ethnographic research on virtual communities. Journal of Computer MediatedCommunication [On-line], 3(1). Available: http://jcmc.huji.ac.il/vol3/issue1/paccagnella.html

Rieber, L. P. & Noah, D. (1997) Effect of gaming and visual metaphors on reflective cognition within computer-based simulations. Available: http://itech1.coe.uga.edu/faculty/lprieber/aera1997/aera19 9html

Russell, T. R. (s.a.) The no significant difference phenomenon. Available: http://cuda.teleeducation.nb.ca/nosignificantdifference/ Van Brakel, P. A. (1996) Implementing study guides via Internet’s World-Wide Web. Proceedings of Conference on Information Technology in Tertiary Education.