Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarina İlişkin Sinif Öğretmenlerinin Öz Yeterlilikleri

Sevilay Karamustafaoğlu, Aysel Çağlak, Bahri Meşeci
6.938 2.161

Öz


Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme konusunda yeterliliklerini belirlemek ve farklı değişkenler açısından değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma 2011- 2012 eğitim-öğretim yılında Amasya ili Suluova ilçesi merkez ilköğretim okullarında çalışan 117 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veriler Okur (2008) tarafından geliştirilen alternatif ölçme değerlendirme araçları öz yeterlilik anketi ile toplanmıştır. Gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin alternatif ölçme değerlendirme araçlarının geliştirilmesi ve kullanımı hakkındaki görüşlerinin cinsiyete bağlı olarak farklılık gösterdiği, mezun olunan okula ve hizmet yılına göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda çalışmanın sonucunda bazı önerilerde bulunulmuştur.


Anahtar kelimeler


Alternatif ölçme değerlendirme araçları, sınıf öğretmenleri, öz yeterlilikleri

Tam metin:

PDF