Akademisyenlik Bağlamında Bilimsel Üretkenliği Etkileyen Çevresel Faktörler

Fadime Mengi, Sinan Schreglmann
4.857 1.921

Öz


Bu araştırma, üniversite öğretim elemanlarının bilimsel üretkenliğini etkiyen çevresel faktörleri ortaya koymayı amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Araştırma Türkiye’de 2012 yılında görevini üniversitelerde sürdürmekten olan akademisyenler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya değişik üniversitelerden, fakültelerden, yaş gruplarından-cinsiyetten ve akademik unvanlardan toplam 212 akademisyen katılmıştır.  Çalışmada veri toplama aracı olarak Özdemir ve Gökçe Kutsal’ın 2010 yılında araştırmalarında kullanmış oldukları soru formundan yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda akademisyenleri bilimsel üretkenlik konusunda olumsuz etkileyen çevresel faktörler; destek ve teşvik eksikliği, motivasyon eksikliği, zaman yetersizliği, kurumlardaki araştırma kültürü eksikliği, personel desteği konusundaki yetersizlikler ve belli oranda maddi destek sıkıntısı olurken, olumlu etkileyen faktör olarak araştırma ve uygulama işlevlerinde kullanılan kütüphane/internet ve laboratuardan yararlanabilme durumu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Bilimsel Üretkenlik, Akademisyen, Çevresel Faktör.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Anderson D., Johnson. R. & Saha, L. (2002). Changes in academic work: implications for universities of the changing age distribution and work roles of academic staff. Department of Education, Science and Training, Canberra.

Arı, A. (2007). Üniversite öğretim elemanlarının sorunları. Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (17), 65-74.

Barkhuizen, E .N., Rothman, S. & Tytherleigh, M.Y. (2004). Burnout of academic staff in a higher education institution. Paper presented at the second South African Wellness Conference, NorthWest University, Potchefstroom, South Africa.

Bonaccorsı A. & C. Daraıo. (2003). Age effects in scientific productivity: The case of the Italian National Research Council (CNR). Scientometrics 58 (1), 49- 90. Breschi, S., Lissoni, F. & Montobbio, F. (2008). University patenting and scientific productivity: a quantitative study of Italian academic inventors. European Management Review, 5, 91–109

Hattie, J. & Marsh, H.W. (2002). The relation between research productivity and teaching effectiveness: Complementary, antagonistic, or independent constructs? The Journal of Higher Education, 73(5), 603-641.

Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. (10. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kitapçı, A. (2002) Yükseköğretim Mevzuatı, İstanbul: Okan Yayıncılık.

Kongar, E. (2000). Türkiye’de araştırma kültürünü engelleyen öğeler ve bunların aşılma yolları. TÜBİTAK-TTGVTÜSİAD Teknoloji Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür Merkezi. 07.06. 2012 tarihinde http://www.kongar.org/makaleler/mak_tub.php adresinden erişildi.

Lissoni, F., Mairesse, J., Montobbio, F. & Pezzoni, M. (2011). Scientific productivity and academic promotion: a study on French and Italian physicists. Industrial and Corporate Change, 20 (1), 253-294.

Moed, H.F. (2006). Bibliometric rankings of world universities. Centre for Science and Technology Studies Report 20060 06.2012 tarihinde http://www.cwts.nl/hm/bibl_rnk_wrld_univ_full.pdf adresinden erişildi.

Odabaşı, F., Fırat, M., İzmirli, S., Çankaya, S. & Mısırlı, A. (2010). Küreselleşen dünyada akademisyen olmak. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 1271

Oshagbemi, T. & Hickson, C. (2003). Some aspects of overall job satisfaction: A binomial logit model. Journal of Managerial Psychology, 18(4), 357-67.

Özdemir O, Gökçe Kutsal Y. (2010). Bilimsel üretkenliği etkileyen çevresel faktörler. (Ed: Yılmaz, O).TUBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık, 74-79.

Randall, L. (2006). Enhancing the academic life of the midcareer professional. Senate Forum, 22(1), 1-20. Verburgh, A., Elen, J. & Lindblom-Ylanne, S. (2007). Investigating the myth of the relationship between teaching and research in higher education: A review of empirical research. Studies in Philosophy and Education, 26(5), 449-465.