Yayın politikası

Odak ve kapsam

Dergide, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri, Eğitim Bilimleri - Eğitim Felsefesi; Eğitim Programları ve Öğretim; Eğitim Psikolojisi; Eğitim Sosyolojisi; Eğitim Tarihi; Eğitim Yönetimi ve Teftişi, Eğitim Planlaması ve Ekonomisi; Ölçme ve Değerlendirme; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; Özel Eğitim-, Fen Bilimleri Eğitimi – Fen ve Teknoloji Eğitimi; Fizik Eğitimi; Kimya Eğitimi; Biyoloji Eğitimi-, Felsefe Eğitimi; Güzel Sanatlar Eğitimi; Matematik Eğitimi; Müzik Eğitimi; Okul Öncesi Eğitimi; Sosyal Bilimler Eğitimi – Sosyal Bilgiler Eğitimi; Tarih Eğitimi; Coğrafya Eğitimi, Yetişkin ve Halk Eğitimi-, Türkçe Eğitimi; Yabancı Dil Eğitimi alanlarında yapılmış özgün, bilimsel araştırma makaleleri yayınlanır. Dergiye ulaşan, belirtilen kapsam dışındaki ve dergi “makale şablonu” kullanılmadan gönderilen makaleler editör tarafından hakem değerlendirilmesine gerek duyulmadan reddedilir.
Dergiye sunulan makaleler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yerde yayın için değerlendirmeye sunulmamış olmalıdır. Bu amaçla, dergi sistemine yayımlanması için yüklenen makaleye ait “telif hakkı formu” da sisteme ayrıca yüklenmelidir. Çeviri çalışmaları için çalışmadan sorumlu olan yazar, gerekli tüm izinleri almış olmalıdır. Çeviri ya da derleme makaleleri, öncelik araştırma makalelerine verilmek koşulu ile her sayıda sınırlı olarak basılır. Yayınlanan makalelerin her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.
Dergi sistemine yayımlanması amacı ile gönderilen her makale, dergi kapsamı ve yazım ilkelerine uygun olması ve editör kabulünden sonra ilgili alan editörüne yönlendirilir. Alan editörü makalenin değerlendirilmesi için iki hakem görevlendirir. Bir makalenin dergide yayımlanabilmesi için, iki hakem tarafından olumlu görüş bildirilmiş olması gerekir. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda alan editörü tarafından üçüncü bir hakemin görüşüne baş vurulur. Üçüncü hakemin görüşü de dikkate alınarak, editör, alan editörü ve yayın kurulunun bir üyesi tarafından makalenin dergide yayımlanması konusunda karar verilir. Yazar(lar), hakem(ler) tarafından önerilen düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. Hakem(ler) tarafından önerilen düzeltmeler yazar(lar) tarafından benimsenmezse, yazar(lar)ın gerekçeli yazısına bağlı olarak, bir başka hakeme başvurmak ya da yazıyı yayınlamamak konusunda Dergi Editörü yetkilidir. Yazar(lar)la hakemler arasındaki iletişimi yalnızca Alan Editörü sağlar. Bilimsel objektif değerlendirmenin yapılması için; yazar(lar) makaleyi değerlendiren hakemleri, hakemler de makalenin yazar(lar)ını bilmezler. Bu konudaki gizliliği sağlama sorumluluğu Alan Editörüne aittir. Editör ve Alan Editörleri bu konuda mahkemeler dışında üçüncü kişilere kesinlikle bilgi vermez. Dergi sisteminde kabul alan makaleler, kabul edildi tarihlerinin öncelik ve sonralığı esas alınarak yayınlanır. Aynı yazar isminin bulunduğu farklı makaleler, kabul tarihi öncelikli olsa dahi aynı sayıda yer alamazlar.
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi/Amasya Education Journal, yayın dili Türkçe’dir. Yayınlanan her makalenin İngiliz dilinde uzun özeti bulunmalıdır. Makalelerin, Türk Dili Kurumu “Yeni Yazım Kılavuzu” ile Türkçe yazım kurallarına uygun olması gerekir. Bu amaçla, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1# uzantılı web sayfasından yararlanılabilir. Makale metninde yabancı kelimeler yerine Türkçe karşılıklarının kullanılmasına özen gösterilmelidir. Yazar(lar) metinleri, Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan “APA’s publication Manual of The American Psychological Association” yazım ilkelerine uygun olarak yazmalıdır. Bu amaçla, http://citationonline.net/CitationHelp/csg04-manuscripts-apa.htm#part uzantılı web sayfasından yararlanılabilir.  Dergimize gönderilecek makalelerin “makale şablonu”nda belirtilen özellikleri taşıması yayınların birliğini sağlayacaktır. Şablonda belirtilen şekilde hazırlanan makaleler aynı zamanda “telif hakkı formu” ile birlikte, sürecin hızla işleyebilmesi için, elektronik dergi sistemimize yüklenerek gönderilmelidir.

 

Bölüm politikaları

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Açık erişim politikası

Amasya Eğitim Dergisi'nde yayınlanan yazılara erişim ücretsiz ve sınırsızdır.

 

Dizinlenme Bilgisi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi aşağıda belirtilen endekslerde dizinlenmektedir:

Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index)

Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi

Google Akademik

Index Copernicus (IC)

George Town University Library

New Jour

Research Bible

JournalTOCs

University of Saskatchewan Library

Cal State Monterey Bay Library

WorldCat-Current Index to journals in Education (CIJE)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Western Thelogical Seminary - Beardslee Library

TÜBİTAK ULAKBİM Dergipark

MedOANet

CiteFactor

Ulrich's Periodicals Directory

Elektronische Zeitschriftenbibliothek - EZB- 

Zeitschriftendatenbank - ZDB- 

ZHdK Medien- und Informationszentrum

 ISSN: 2146-7811