Kişiler

Hakemler (Reviewers)

Dr. Ahmet Kılınç, Ahi Evran Üniversitesi

Doç.Dr. Ahmet Nalçacı, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Dr. Birol Tekin, Amasya Üniversitesi

Dr. Canan Aslan, Ankara Üniversitesi

Doç.Dr. Cemil Aydoğdu, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Ceylan Yangın Ersanlı, Amasya Üniversitesi

Dr. Ercümend Ersanlı, Amasya Üniversitesi

Dr. Gonca Ekşi, Gazi Üniversitesi

Dr. Gökhan Özsoy, Aksaray Üniversitesi

Dr. Gülten Şendur, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Filiz Kabapınar, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı, Karadeniz teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Hüseyin Yolcu, Kastamonu Üniversitesi

Dr. İlhan Karataş, Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. İlknur Yazıcılar Özçelik, Amasya Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Buldu, UNICEF Türkiye

Dr. Meltem Huri Baturay, Kırıkkale Üniversitesi

Doç.Dr. Oktay Aslan, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Sibel Balcı, Aksaray Üniversitesi

Assoc. Prof. Süleyman Yaman, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Doç.Dr. Tamer Kutluca, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Tuğba Çelik, Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Tuncay Özsevgeç, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dr. Volkan Şahin, Hacettepe Üniversitesi